Medial Privatsittning

Mediumskap innebär att ha förmågan att mentalt kunna ta emot information från andevärlden. Alla föds med denna förmåga .
I varje energifält finns en komplett registrering av varje erfarenhet och händelse i personers liv.

Ett medium bör aldrig ställa frågor till mottagaren , för att bevisvärdet
ska bibehållas . Ett medium bör kunna ge relevant information om både andekontakten och  om din relation till denna.
Vidare så är det inte enligt min erfarenhet möjligt att " beställa " en kontakt med en specifik person i andevärlden utan detta sköts av dom högre makterna . Så kom med ett öppet sinne !

Kom inte för att " kolla in " mig utan för att " kolla in "  vad andevärlden vill att du ska veta just nu i ditt liv.
Eller kanske finns det någon på andra sidan som  vill att du ska veta om deras fortsatta existens och att de fortfarande finns hos dig

 Medial Privat Konsultation 60 min 700 :-

Andekontakt med någon / några som kommer med budskap till just dig !