Utbildning i Taktil Stimulering

Utbildningar i Taktil Stimulering sker kontinuerligt under året. De hålls på olika delar av Sverige. Om du är intresserad av att gå en utbildning i Taktil Stimuleirng och vill veta datum och plats så gå in på www.beroring.se

Kursplan Beröringspedagog

 • Etiska principer
 • Kunskap om huden som organ och sinnesorgan
 • Kunskap om hudens receptorer och deras uppgifter
 • Orientering om de övriga sinnesorganen
 • Kunskap i hur beröringen kan användas i arbetet med andra människor
 • Kunskap om beröringens struktur och kvalité
 • Kunskap om den yttre miljöns betydelse

Innehåll

Teoretisk del:

 • Innebörden av beröring enligt beröringsmetoden Taktil Stimulering
 • Beröringen ur en helhetssyn på människan
 • Etiska principer och riktlinjer
 • Huden och hjärnans utveckling
 • Hudens uppbyggnad och funktion
 • Det taktila sinnet
 • Känselreceptorerna
 • Handen som redskap
 • Övriga sinnesorgan och sinnenas samspel
 • Beröringen ur ett neuropsykologiskt synsätt
 • Forskning kring effekter av beröring
 • Oxytocinsystemet
 • Beröringskänslighet – taktila defensiva reaktioner
 • Känselstörningar
 • Brist på beröring
 • Beröringens betydelse för den empatiska förmågan
 • Beröringen som sinnesträning
 • Beröringen som en del i omvårdnadsarbetet
 • Beröringen som en metod i rehabilitering
 • Dokumentation och beröringsjournaler

Praktisk del:

 • Praktiska övningar i att själv ge och ta emot beröring
 • Strykningarnas struktur och kvalité
 • Bemötande, introduktion och anpassning av beröring
 • Avslappningsövningar och koncentrationsövningar
 • Arbetsställningar
 • Utrustning
 • Oljor, musik

Examination

 • Teoretiskt prov
 • Praktiskt prov
 • Projektarbete
 • Ge 10 behandlingar helkropp Taktil Stimulering
 • Ta emot 7 behandlingar helkropp Taktil Stimulering

Diplom lämnas efter genomgången godkänd utbildning.

Intyg

Utbildningens omfattning:

Totalt 132 timmar. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.

Krav på bakgrund

 • Vårdutbildning
 • Annan som bedöms likvärdig